Neem vrijblijvend contact op

Expeditie

Expeditie

Je hebt een innovatievraag. Deze houd je bezig, hij sluimert onder de oppervlakte. Soms heb je het er over met collega’s, maar een antwoord is niet direct voor handen. Hoe kunnen we het echt anders doen? Het vraagstuk is complex, relevant en speelt voor verschillende partijen binnen en buiten je organisatie. Wat te doen? De klassieke aanpak ken je: een innovatieplan schrijven, al dan niet met onderzoek onder klanten en input van stakeholders. En dat vervolgens uitvoeren. Zelden leidt dit tot een echte kanteling in denken en doen, tot werkelijke vernieuwing.

Met een innovatie-expeditie verzamel je een tijdelijk en divers team mensen rond de vraag.

Expedities en experimenten

De samenstelling van je team hangt af van het doel, ambitie en de vraag. Het kunnen vertegenwoordigers zijn uit je productieketen, klanten en intermediairs, of partijen met dezelfde vraag in een heel andere branche of domein. We gaan op pad met de vraag en in een aantal sessies – bijvoorbeeld een driedaagse, een snelkookpan van 24 uur, een reis van een week – doorlopen we het creatief proces en komen we tot patroon doorbrekende antwoorden op de vraag.

De antwoorden op deze innovatievraag – nieuwe inzichten en prototypes– worden vervolgens in verschillende experimenten uitgeprobeerd, aangescherpt en opgeschaald in je organisatie. De implementatie vloeit logisch voort uit de gekozen aanpak. Zo ontstaat een flexibele werkwijze en cultuur waarin leren, experimenteren, reflecteren en presteren in balans zijn. Verandering wordt de nieuwe constante. Je bouwt op deze manier met het diverse talent en de waarde in het netwerk aan duurzame groei.

Wat een innovatie-expeditie je brengt

Nieuwe inzichten en antwoorden op een vraag;

Andere manieren van kijken en doen, voorbij de grenzen van je organisatie en je formele positie;

Een nieuwe ervaring in het leren, creëren en innoveren binnen een netwerk;

Inzicht in organisatiepatronen, en - als dat nodig is – het doorbreken hiervan;

Zicht op jouw talent en unieke bijdrage aan een co-creatief team.

Expeditie
Innoveren op noord 

Noordhoff Uitgevers zoekt naar nieuwe manieren om actueel en relevant te zijn voor zijn klanten. Zijn markt verandert snel, technologische vernieuwingen hebben een enorme impact op de wijze waarop mensen informatie verwerven. De behoeften van hbo-opleidingen verschuiven, terwijl tegelijkertijd de nieuwe vraag nog niet helder is. Daarmee is het aantrekkelijk voor Noordhoff om samen met zijn klanten op innovatie-expeditie te gaan om nieuwe inzichten op te doen. In een gemengd team van studenten, docenten, uitgevers, data-analisten, designers en online marketeers is drie dagen gewerkt aan de vraag: met welke proposities kan Noordhoff Uitgevers waardevol zijn voor het hbo?

Scroll naar boven
Inspiratie in jouw inbox
Mogen we je een inzicht sturen? (max 1x per maand)
We spammen je niet, houden we zelf ook niet van.
Nieuwsbrief inschrijving