Neem vrijblijvend contact op
Teamtraject

Teamtraject Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO)

ruimtehouders icoon nieuwe ruimte voor leren 1.svg

Voor docenten en leiders die het anders willen

Start in september 2022

Werk je in het onderwijs en heb je verlangen naar verandering? Wil je graag ander onderwijs, maar weet je nog niet hoe je dat zelf kunt doen en hoe je dit met je team realiseert? Hogeschool Leiden en Ruimtehouders verzorgen exclusief voor docenten en leiders met drive en vernieuwingszin het Teamtraject Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO). Een post-hbo training waarbij docenten en leiders samen werken en leren om de verandering in hun eigen team of school te realiseren.

Voor wie

Het teamtraject 3TO is bedoeld voor teams van 3 tot 6 personen, bestaande uit tenminste één (team)leider en twee tot vijf docenten. Ook kunnen anderen meedoen die in het team werkzaam zijn, zoals een coördinator, intern begeleider of onderwijskundige. Alle deelnemers hebben tenminste hbo werk- en denkniveau.

Het Teamtraject 3TO vervangt de tweejarige Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO).

katalysttraining

Wat je leert

Veel mensen in het onderwijs willen het anders en er zijn tal van ideeën en initiatieven. Helaas leidt dit vaak niet tot echte, duurzame vernieuwing. Hoe kan het wel? Hoe kun je onderwijs anders vormgeven? En hoe creëer je hier ruimte voor, zodat niet alleen een paar lessen veranderen maar dat het onderdeel is van jullie ontwikkeling als sectie, team of als school? Dit vraagt iets op alle lagen in de organisatie en dat is meteen de kracht van het teamtraject 3TO.

Om daadwerkelijk te komen tot vernieuwing is innovatiekracht nodig. Deze kracht wordt versterkt wanneer er meerdere mensen van één team of organisatie deelnemen. Hier hebben we in de afgelopen jaren veel ervaring in opgedaan, onder andere in een teammaster. Het teamtraject 3TO richt zich daarom op een team; tenminste twee docenten én de leider (schoolleider/ teamleider/ manager) doen mee.

In het teamtraject 3TO creëer je met elkaar een basis voor de transitie die jullie willen realiseren in jullie team/ school. Je leert hoe je zelf beweegt in verandering en je leert hoe je samen met collega’s een nieuwe beweging kunt maken en toekomstgericht onderwijs kunt creëren. Als 3TO-team geven jullie deze basis van de transitie vorm en begeleiden jullie collega’s in de verandering. Hierdoor werken jullie
aan het creëren van een lerende cultuur. Het teamtraject 3TO is daarom voor docenten met lef en vernieuwingszin en voor hun leiders die ook verlangen naar vernieuwing en willen leren hoe je hier als leider ruimte voor houdt.

Op basis van de beoogde verandering ontwerpen jullie een transitieproces voor het team of de school en dit proces begeleiden jullie. Een belangrijk onderdeel is dat er veel aandacht is voor veranderkundige vaardigheden, skills en bewustzijn op het gebied van begeleiden van innovatie. Hoe begeleid je een veranderproces, hoe ga je om met weerstand, welke plek neem jij in en hoe creëer je voorwaarden voor vernieuwing?

Meer lezen

Wil je deze info gemakkelijk met je collega’s delen? 

Programma

In het Teamtraject Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO) werken we vanuit een vernieuwende visie op veranderen. Geen top-down aanpak met een lineair stappenplan, maar een golvend proces. Hierin benutten we de waarde van het onbekende en verbinden we leren, creëren en veranderen vanzelfsprekend met elkaar. Dus niet eerst een uitgebreid plan en papieren stukken, maar werken vanuit een intentie en dat voorleven en gaan doen.

Het programma van het teamtraject 3TO bestaat uit 7 inhoudelijke dagen (waarvan een tweedaagse incl. overnachting), persoonlijke coaching, transitiecoaching, de online queste ‘Durf te doen wat onbekend is’, zelfstudie en uitvoering in de eigen praktijk.

Tijdens het Teamtraject 3TO onderzoeken we diverse vragen, waaronder:

Samen werken aan verandering

Tijdens het teamtraject werken jullie tegelijkertijd aan individuele ontwikkeling, teamontwikkeling, cultuur- en organisatieontwikkeling. Daarom doen docenten én leiders mee. Het is een gezamenlijk traject, maar jullie doen niet alles samen. Je bent als 3TO-team bezig met vergelijkbare inhoud, maar je werkt aan je individuele ontwikkeling en leert binnen je eigen context en werkgebied. We noemen dit ook wel ‘parallel’ leren. Op deze manier is de beweging niet afhankelijk van één persoon, maar wordt het gedurende het proces verankerd in de school.

In het programma wordt gedifferentieerd gewerkt. Dat betekent dat er 3 inhoudelijke dagen specifiek voor docenten zijn, 3 inhoudelijke dagen specifiek voor leiders, 4 inhoudelijke dagen en de online queste voor de gehele groep, een transitiecoaching voor ieder 3TO-team en 2 persoonlijke coachsessies voor iedere deelnemer. Op deze manier wordt het collectieve leren en het individuele leren ondersteund en kan ieder van de eigen plek in de organisatie bijdragen aan de verandering.

kitesurf 789264 1920

Wat het van jou vraagt

Het begeleiden van een verandering gaat niet zomaar. Je leert jezelf daarin kennen en dat vraagt de bereidheid om te leren, te onderzoeken, om uit te proberen en te gaan doen. Het is geen theoretisch leren, maar ervaren en hands on aan de slag. Veerkracht, energie en psychologisch welbevinden is daarin van belang.

Verwachtingen uitwisselen
Bij het teamtraject besteden we ‘aan de voorkant’ aandacht aan hoe jullie instappen en we willen de verwachtingen graag met jullie afstemmen. Verwachtingen die jullie als team hebben en die ieder van jullie hebben, maar ook de verwachtingen die wij van jullie hebben.
Is de bereidheid er bij ieder van jullie? De veerkracht en energie? Wat verwachten jullie van elkaar als 3TO-team? En is dit voor jullie het juiste moment om mee te doen?
We willen jullie een realistisch beeld schetsen, zodat jullie (als 3TO-team en ieder van jullie) de juiste keuze kunnen maken om wel of niet deel te nemen aan dit teamtraject.

Toetsing
Gedurende het teamtraject staat het veranderproces in jullie eigen praktijk centraal. Je ontwikkelt jezelf en jullie leren ook als 3TO-team. Om de toetsing ten dienste te laten zijn aan de ontwikkeling van jullie zelf en aan het veranderproces, werken we in het teamtraject met een individuele leeruitkomst en een groepsleeruitkomst. In een eigen gekozen vorm toon je aan dat je de leeruitkomst hebt behaald.

Certificaat
Na succesvolle afronding van het teamtraject ontvang je het post-hbo diploma van Hogeschool Leiden.

Samenwerking met Hogeschool Leiden

Het teamtraject is een post-hbo training die vanuit een partnerschap van Hogeschool Leiden en Ruimtehouders wordt verzorgd. Een gedifferentieerd team van trainers en (transitie)coaches verzorgen de inhoud en begeleiding van het traject.

De praktische organisatie – zoals inschrijving, organisatie, facturering en diplomering – wordt geregeld door Hogeschool Leiden. Voor alle praktische informatie en inschrijving kun je daarom terecht op de website van Hogeschool Leiden: hsleiden.nl/teamtraject-3to

Persoonlijk verkennen?

Neem contact met ons op als je wilt verkennen of het teamtraject 3TO iets voor jou en jullie team is.

nieuwe ruimte voor leren hilde swets.jpg

Hilde Swets

hilde@ruimtehouders.nl
06 24 144 055

 

Scroll naar top
Inspiratie in jouw inbox
Mogen we je een inzicht sturen? (max 1x per maand)
We spammen je niet, houden we zelf ook niet van.