Neem vrijblijvend contact op
Training

Nieuwe ruimte voor leren

ruimtehouders icoon team master
Ontwerpen en begeleiden van betekenisvolle leer- en innovatieprocessen
Ja! Ik neem deel aan deze training.

Je hebt vast ideeën over hoe het onderwijs er anders uit kan zien. Of hoe we leren en ontwikkeling van en met elkaar kunnen vormgeven. We leven in een dynamische wereld met complexe vraagstukken. Onzekerheid en verandering zijn een constante geworden. Als onderwijsprofessional ervaar je wellicht dat het huidige onderwijssysteem geen antwoord meer is op de vragen die nu en in de toekomst op ons af komen. 

In de training Nieuwe ruimte voor leren verken je jouw antwoorden op deze vragen en ga je er direct mee aan de slag in je eigen praktijk. 

Natuurlijke processen van leren

In de training Nieuwe ruimte voor leren leer je een beweging van groei, ontwikkeling en innovatie te ontwerpen en begeleiden. Voor jouw doelgroep en binnen jouw praktijk. Dit kan de onderwijsinstelling zijn, maar ook een praktijkinstelling waarbij werken en leren hand in hand gaat. Je creëert nieuwe settings, waarin naar hartenlust geleerd, geoefend en geëxperimenteerd kan worden.

Menselijke factor

Leren en innoveren zijn twee hele natuurlijke processen, iedereen leert, creëert en groeit. De menselijke factor speelt een cruciale rol in het succes. Hoe kun je nu goed gebruik maken van deze creatiekracht?

In veel organisaties worden leer- en innovatieprocessen nog regelmatig ingericht vanuit controle, regels en sturing. Met methoden en stappenplannen wordt het proces dichtgetimmerd en alle ruimte voor ‘het nieuwe’ ingedamd. Met als gevolg: weerstand, gemopper en mensen die wel of niet willen.

Wanneer mensen zich eigenaar voelen – gezien en erkend in wat ze kunnen – dan is er meestal heel veel bereidheid om te leren en innoveren. In deze training leer je hoe je een leer- en innovatieproces ontwerpt en op welke manier je een team succesvol met elkaar laat co-creëren.

Je weet uit ervaring dat mensen zoveel meer in huis hebben, dan ze nu soms laten zien. Zonde, al die kwaliteiten die niet gebruikt worden. In de training leer je op welke manier je bepaalde belemmerende patronen bij individuen en in een team kunt doorbreken. Vaak verruimt dit het perspectief en creëert dat nieuwe ruimte voor leren, ontwikkeling en innovatie. Het team kan dan veel makkelijker met elkaar in beweging en zelfs in flow komen.

Voor wie

Je bent een ambitieuze professional die leer- en/of innovatieprocessen begeleidt. Je bent bijvoorbeeld een werkbegeleider, trainer, coach, IB-er, docent of coördinator.

Je hebt het verlangen om de mensen waarmee je werkt echt te ontmoeten en te begeleiden waardoor hun vernieuwingskracht en het leren op een next level komt.

Je bent benieuwd naar hoe je creatieve processen (zoals een leer en innovatieproces) kunt ontwerpen en begeleiden.

Je hebt het lef om dingen anders te doen ook als ze spannend zijn, een andere toon aan te slaan en de lerende meer eigenaarschap te geven over zijn eigen leren en ontwikkeling.

Je hebt een vooropleiding op hbo-niveau.

Je hebt jouw deelname afgestemd met je leidinggevende en afspraken gemaakt over de mogelijkheid en ruimte die je krijgt om tijdens de opleiding activiteiten in de eigen school of organisatie uit te voeren.

Het is handig als je een concrete (leer- en/of innovatie)opdracht hebt waaraan je werkt tijdens deze training.

Bijvoorbeeld:

Wat je leert

Je gaat met een concreet vraagstuk in jouw eigen praktijk aan de slag. Je ontwerpt (onderdelen van) een creatief proces en je begeleidt leerlingen/ studenten, collega’s en/ of andere stakeholders in dit proces.

Wat het je oplevert

Bij ons is het uitgangspunt dat jij als begeleider het instrument bent. We gaan er van uit dat je NIET alles moet weten en kunnen, maar dat jij het beste uit de groep kunt halen en dat jullie samen verder komen.

Hoe ver jij de ander kunt brengen in zijn of haar leren hangt ook af van hoe ver jij het onbekende durft op te zoeken. Vandaar dat we in deze training aandacht besteden aan professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Praktisch & opzet

De training bestaat uit verschillende leeractiviteiten. De doorlooptijd van de training is 6 maanden. Gedurende de gehele training werk je in een online leeromgeving met verdiepende thema’s en opdrachten. Er zijn vijf trainingsdagen (waarvan één tweedaagse met overnachting) met de hele groep en één dagdeel werkplaats in kleine subgroepen.

Tijdsinvestering

De investering in tijd hangt geheel van je eigen bereidheid en interesse af. In totaal denken we aan circa 100 uur en bestaat uit:

> online leeromgeving en zelfstudietijd, circa 20 uur
> bijeenkomsten, circa 50 uur
> toepassings- en oefentijd in de praktijk, circa 30 uur

Investering

€ 2.350,- (excl. btw) Dit is inclusief koffie/thee, maaltijden, literatuur en kosten voor de overnachting van de tweedaagse.

Daarnaast gaan we ervan uit dat je ons boek Durf te doen wat onbekend is in bezit hebt. Het boek is voor € 28,95 incl. BTW verkrijgbaar op onze website of via je lokale boekhandel.

Deelname

Aantal deelnemers: maximaal 12. We willen ‘corona proof’ kunnen werken, dus werken we momenteel in kleine groepen.

Gezien de situatie rond corona verwachten we enige flexibiliteit van je. Soms zal een bijeenkomst online plaats vinden of een andere vorm krijgen. Niet alle onderdelen lenen zich voor online werken en leren, dus dan nemen we de ruimte om een dag anders in te richten.  Dit is namelijk niet een specifiek kennisgerichte training (natuurlijk delen we kennis ;-)), we willen je ervaringen bieden waardoor je nieuwe inzichten opdoet. We verwachten nieuwsgierigheid, een onderzoekende houding en dat je kunt reflecteren op je eigen gedrag. Jij bent en blijft eigenaar van je leerproces en ontwikkeling. Tof als we een tijdje met je mogen mee lopen hierin!

Trainers

Hilde van der Geld, Paul Kupper en Hilde Swets in verschillende samenstellingen.

De training Nieuwe ruimte voor leren is een samenwerking tussen het LEF (Leids Educational Fieldlab) en Ruimtehouders.

Data en locaties

De training bestaat uit 5 trainingsdagen (waarvan 1 tweedaagse) en een halve dag werkplaats. De data en locaties zijn als volgt:

Voorbereiding
Start online leeromgeving
vanaf 14 september 2021
Bijeenkomst 1
eendaagse
donderdag 14 oktober 2021
Harmelen
Bijeenkomst 2
tweedaagse
donderdag 11 & vrijdag 12 november 2021
Elspeet
Bijeenkomst 3
eendaagse
donderdag 9 december 2021
Leiden
Bijeenkomst 4
halve dag werkplaats
donderdag 3 februari 2022
Leiden
Bijeenkomst 5
eendaagse
donderdag 10 maart 2022
Harmelen

* Locaties zijn onder voorbehoud.

Deze training wordt, onder bepaalde voorwaarden, vanaf 12 deelnemers uit dezelfde organisatie, ook als incompany traject aangeboden. Data worden dan in overleg met de opdrachtgever gepland. Bij incompany trajecten werken we ook met externe locaties.

Deze training is VOL
Meld je aan voor de wachtlijst via de knop hieronder. We reserveren dan een plek voor je in de eerstvolgende editie én we nemen contact met je op als er toch nog een plekje vrij komt in de huidige groep.  

Wat anderen zeggen...

Een berg aan creativiteit en verbinding

Het mooie aan de training is dat je patronen van jezelf en van anderen leert herkennen. Je leert hoe je bewegingen in gang kunt zetten die zoveel meer opleveren dan ik voor de start van de training voor mogelijk hield. 

Ik heb geleerd dat bewust stil staan of vertragen, het niet direct weten en de neiging uit te stellen direct oplossingen te zoeken, een berg aan creativiteit en verbinding in een groep oplevert. Het plezier en de lol die je daar als groep aan kan beleven, was een complete verrassing voor mij. Dat inzicht en hoe dit in te zetten in een creatief proces, gun ik iedere leerkracht en begeleider (en leidinggevende!).

Miranda Hofstee
Miranda Hofstee
Ambulant begeleider
Stichting Viertaal
Erik van der Sant
Erik van der Sant
Docent lerarenopleiding
Hogeschool Leiden

Het proces start en eindigt bij jezelf

In de training Nieuwe Ruimte voor Leren heb ik geleerd hoe je als docent/trainer aan de slag gaat met veranderprocessen, waarbij íkzelf een belangrijk instrument ben in het proces. Bijvoorbeeld door goed te voelen en na te gaan bij mezelf, ongemakken aan te gaan, nieuwsgierig te zijn naar anderen, goed te luisteren en hierop te reageren. Je leert patronen doorbreken en het echte gesprek te voeren. Dat kon ik meteen toepassen in het ontwerp van een traject en de begeleiding van mijn collega’s hierin.

De bijeenkomsten zijn een mix van theorie, ervaringsopdrachten en reflectie. Het proces start en eindigt bij jezelf. Al met al een hele mooie training die me inzicht heeft gegeven in mezelf, mijn team en veranderprocessen.

Persoonlijk verkennen?

Neem contact met ons op als je wilt verkennen of Nieuwe ruimte voor leren iets voor je is.

Hilde Swets

Hilde van der Geld

Scroll naar top
Inspiratie in jouw inbox
Mogen we je een inzicht sturen? (max 1x per maand)
We spammen je niet, houden we zelf ook niet van.