Neem vrijblijvend contact op
Neem contact op
Training

Nieuwe ruimte voor leren

ruimtehouders icoon team master
Ontwerpen en begeleiden van betekenisvolle leer- en innovatieprocessen
Ja! Ik neem deel aan deze training.

Je hebt vast ideeën over hoe het onderwijs er anders uit kan zien. Of hoe we leren en ontwikkeling van en met elkaar kunnen vormgeven. We leven in een dynamische wereld met complexe vraagstukken. Onzekerheid en verandering zijn een constante geworden. Als onderwijsprofessional ervaar je wellicht dat het huidige onderwijssysteem geen antwoord meer is op de vragen die nu en in de toekomst op ons af komen. 

 • Hoe wordt onderwijs weer betekenisvol?
 • Hoe geef je nieuwe vormen van onderwijs de ruimte?
 • Hoe creëer je beweging bij jezelf en in je team?
 • Hoe doe je dat vanuit jouw plek en rol binnen de organisatie?

In de training Nieuwe Ruimte Voor Leren verken je jouw antwoorden op deze vragen en ga je er direct mee aan de slag in je eigen praktijk. 

Menselijke factor

Leren en innoveren zijn twee hele natuurlijke processen, iedereen leert, creëert en groeit. De menselijke factor speelt een cruciale rol in het succes. Hoe kun je nu goed gebruik maken van deze creatiekracht?

In veel organisaties worden leer- en innovatieprocessen nog regelmatig ingericht vanuit controle, regels en sturing. Met methoden en stappenplannen wordt het proces dichtgetimmerd en alle ruimte voor ‘het nieuwe’ ingedamd. Met als gevolg: weerstand, gemopper en mensen die wel of niet willen.

Wanneer mensen zich eigenaar voelen – gezien en erkend in wat ze kunnen – dan is er meestal heel veel bereidheid om te leren en innoveren. In deze training leer je hoe je een leer- en innovatieproces ontwerpt en op welke manier je een team succesvol met elkaar laat co-creëren.

Je weet uit ervaring dat mensen zoveel meer in huis hebben, dan ze nu soms laten zien. Zonde, al die kwaliteiten die niet gebruikt worden. In de training leer je op welke manier je bepaalde belemmerende patronen bij individuen en in een team kunt doorbreken. Vaak verruimt dit het perspectief en creëert dat nieuwe ruimte voor leren, ontwikkeling en innovatie. Het team kan dan veel makkelijker met elkaar in beweging en zelfs in flow komen.

Voor wie

Je bent een ambitieuze professional die leer- en/of innovatieprocessen begeleidt. Je bent bijvoorbeeld een werkbegeleider, trainer, coach, IB-er, docent of coördinator.

Je voelt in je werk een verlangen om mensen waarmee je werkt te begeleiden in waar het echt om gaat, om de vernieuwingskracht en het leren op een next level te krijgen.

Je bent benieuwd naar hoe je deze processen kunt ontwerpen en begeleiden.

Je hebt het lef om dingen anders te doen ook als ze spannend zijn, een andere toon aan te slaan en de lerende meer eigenaarschap te geven over zijn eigen leren.

Je hebt een vooropleiding op hbo-niveau.

Je hebt jouw deelname afgestemd met je leidinggevende en afspraken gemaakt over de mogelijkheid en ruimte die je krijgt om tijdens de opleiding activiteiten in de eigen school of organisatie uit te voeren.

Het is handig als je een concrete (leer- en/of innovatie)opdracht hebt waaraan je werkt tijdens deze training.

Bijvoorbeeld:

 • Samen met collega’s ontwikkel je een nieuwe onderwijsvorm en verken je andere manieren van lesgeven zoals coachen.
 • Je wilt als ICT expert dat collega's een breder didactisch repertoire ontwikkelen, waarbij ICT weloverwogen ingezet wordt om het onderwijs te versterken.
 • Als praktijkcoach werk je samen met een opleidingsinstituut aan een nieuwe begeleidingsvorm van studenten.
 • Je start een nieuw experiment met studenten waarin veel meer dan voorheen gebruik gemaakt wordt van online leren.

Natuurlijke processen van leren

In de training Nieuwe ruimte voor leren leer je een beweging van groei, ontwikkeling en innovatie te ontwerpen en begeleiden. Voor jouw doelgroep en binnen jouw praktijk. Dit kan de onderwijsinstelling zijn, maar ook een praktijkinstelling waarbij werken en leren hand in hand gaat. Je creëert nieuwe settings, waarin naar hartenlust geleerd, geoefend en geëxperimenteerd kan worden.

Wat je leert

De training Nieuwe ruimte voor leren is een samenwerking tussen Centrum onderwijs & innovatie Leiden (COIL) en Ruimtehouders.

Je gaat met een concreet vraagstuk in jouw eigen praktijk aan de slag. Je ontwerpt (onderdelen van) een creatief proces en je begeleidt leerlingen/ studenten, collega’s en/ of andere stakeholders in dit proces.

 • Je leert werkvormen en technieken waarmee je ruimte kunt creëren voor innovatie en leren bij jezelf en bij anderen.
 • Je verdiept je vaardigheden en werkt aan je persoonlijk bewustzijn, waardoor je jouw unieke talent nog meer en scherper in kunt zetten. Je ontdekt nieuwe perspectieven, mogelijkheden en ruimte.
 • Je kunt nieuwe (leer)omgevingen ontwerpen waarin je werkt vanuit zin, betekenisgeving en eigenaarschap.
 • Je leert betekenisvolle en creatieve leerprocessen ontwerpen en begeleiden waarbij je jouw talent en dat van degene(n) die je begeleidt optimaal inzet. ​
 • Je laat ideeën bottom up ontstaan en je kunt ze verbinden aan de grotere beweging die de organisatie wil maken. Je weet gebruik te maken van de expertise die in de organisatie aanwezig is.
 • Je bent een waardevolle gesprekspartner voor de directie als het om groei, leren en innovatie in de organisatie gaat.

Wat het je oplevert

Bij COIL & Ruimtehouders is het uitgangspunt dat jij als begeleider het instrument bent. We gaan er van uit dat je NIET alles moet weten en kunnen, maar dat jij het beste uit de groep kunt halen en dat jullie samen verder komen.

Hoe ver jij de ander kunt brengen in zijn of haar leren hangt ook af van hoe ver jij het onbekende durft op te zoeken. Vandaar dat we in deze training aandacht besteden aan professionele en persoonlijke ontwikkeling.

 • Je ervaart energie in je werk doordat je anderen in beweging krijgt. Niet door te trekken, duwen en stimuleren, maar door slimme keuzes te maken in je ontwerp, aanbod en begeleiding.
 • Je krijgt plezier in het avontuur van het onbekende, van het niet te weten. Deze fase is cruciaal in leer- en creatieprocessen. Je leert los te laten waar het kan en te vertrouwen op het creatieve proces wat je kunt ontwerpen.
 • Je krijgt meer vertrouwen in jouw kwaliteit als ontwerper, je rol als begeleider en het talent van jezelf én van je collega’s, leerlingen of deelnemers.

Praktisch & opzet

De training bestaat uit verschillende leeractiviteiten. De doorlooptijd van de training is 6 maanden. Gedurende de gehele training werk je in een online leeromgeving met verdiepende thema’s en opdrachten. Er zijn vijf trainingsdagen (waarvan één tweedaagse met overnachting) met de hele groep en één dagdeel werkplaats in kleine subgroepen.

Tijdsinvestering

De investering in tijd hangt geheel van je eigen bereidheid en interesse af. In totaal denken we aan circa 100 uur en bestaat uit:

> online leeromgeving en zelfstudietijd, circa 20 uur
> bijeenkomsten, circa 50 uur
> toepassings- en oefentijd in de praktijk, circa 30 uur

Investering

€ 2.825,- (incl. btw, koffie/thee, maaltijden, literatuur en kosten voor de overnachting van de tweedaagse)

Deelname

Aantal deelnemers: maximaal 12. We willen ‘Corona proof’ kunnen werken, dus werken we momenteel in kleine groepen.

Trainers

Hilde van der Geld, Paul Kupper en Hilde Swets in verschillende samenstellingen.

Data en locaties

Voorbereiding
Start online leeromgeving
vanaf 14 december 2020
Bijeenkomst 1
eendaagse
donderdag 14 januari 2021
Harmelen
Bijeenkomst 2
eendaagse
donderdag 18 februari 2021
Leiden
Bijeenkomst 3
tweedaagse
donderdag 18 & vrijdag 19 maart 2021
Harmelen
Bijeenkomst 4
halve dag werkplaats
donderdag 15 april 2021
Woerden
Bijeenkomst 5
eendaagse
donderdag 20 mei 2021
Harmelen

Deze training wordt, onder bepaalde voorwaarden, vanaf 10 deelnemers uit dezelfde organisatie, ook als incompany traject aangeboden. Data worden dan in overleg met de opdrachtgever gepland. Bij incompany trajecten werken we ook met externe locaties.

Persoonlijk verkennen?

Neem contact met ons op als je wilt verkennen of Nieuwe ruimte voor leren iets voor je is.

Hilde Swets

Hilde van der Geld

Scroll naar top