Neem vrijblijvend contact op

Hoe ontwerp je
strategisch?

Ogenschijnlijk onmogelijk; zo lijkt het als je nieuwe initiatieven wilt starten die ruimte creëren in het vaste en soms beklemmende systeem van jouw organisatie. Zeker als de druk op resultaten, omzet en directe prestaties hoog is. Of als de belastbaarheid van je mensen aandacht vraagt.

Hoe kun je dan met slim ontworpen speedbootjes de koers van de tanker veranderen?

Hoe verbind je nieuwe projecten zo aan het bestaande systeem, dat duurzame verandering echt mogelijk wordt?

We ontwerpen samen expedities waar je met partners in je netwerk  -binnen en buiten je organisatie- werkt, leert en innoveert. De basis is een urgente vraag die raakt. Door de dialoog aan te gaan, elkaars perspectieven te verkennen en het verschil te benutten, ontstaat er ruimte voor vernieuwing. Een kanteling in het klein, met effect op het geheel.

In de leergang Ruimte houden voor innovatie leer je zelf interventies en expedities te ontwerpen en te begeleiden, waardoor je een nieuwe beweging op gang brengt of versterkt.

ik ben benieuwd naar deze leergang

In de rafelranden van een organisatie, de onnauwkeurigheidsmarge van een onderzoek, daar zijn vaak de kiemen voor verandering te vinden. We moeten meer rekening houden met de ecologische fout, ook in het ontwerpen van ruimte voor leren en innoveren

Madelon de Beus

Directeur Aeres Hogeschool Wageningen

De bril waardoor je kijkt

De bril waardoor je kijkt, bepaalt wat je ziet. Dit gegeven – misschien klinkt het als een open deur – is cruciaal voor je ontwerp. Door verschillende partijen deel te laten nemen aan een gezamenlijke innovatie-expeditie, wordt duidelijk dat je heel diverse data kunt halen uit één traject. Afhankelijk van de vragen die je stelt en de lens waardoor je kijkt, kun je de opbrengsten inzetten voor verdere organisatie- of teamontwikkeling. Aan leiders de uitdaging om op verschillende lagen te kijken: operationeel, strategisch en creatief.

In de innovatie-expeditie Innoveren op Noord werkten gemengde teams studenten en docenten van de Hanzehogeschool samen met uitgevers, data-analisten, designers en online marketeers van Noordhoff Uitgevers drie dagen aan de vraag: met welke proposities kan Noordhoff Uitgevers waardevol zijn voor het hbo? 

Voor docenten was de onderliggende vraag: hoe kunnen we waarde toevoegen aan de leerreis van studenten? En welke kwaliteiten, didactiek en leiderschap vraagt dit van mij? De opbrengsten laten zien welke transitie het onderwijs kan maken.

Ontvang nu gratis het e-book

7 manieren
voor innovatiewaarde

‘Geen tijd, geen ruimte of geen geld’. Hoor jij dat ook vaak als het over innoveren gaat? Wij wel. En het is ook begrijpelijk. De dagelijkse gang van zaken vraagt al zoveel energie. Om dan ook nog ruimte te maken voor iets nieuws bij je team en bij jezelf….. Dat is nogal wat. Het vraagt mentale fitheid, flexibiliteit en een keuze. Welke eerste stap kun je nu al zetten om ruimte te houden voor innovatie?

Begin vandaag nog het anders te doen.

Scroll naar boven
Inspiratie in jouw inbox
Mogen we je een inzicht sturen? (max 1x per maand)
We spammen je niet, houden we zelf ook niet van.
Nieuwsbrief inschrijving